Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018    English (United States) el-GR
You are here:  Μέλη   Είσοδος

Μέλη

 

ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΗ

       
           
    

Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών
Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών

    

κ. Παντελής Λεπτός
Πρόεδρος

    

Διεύθυνση:    Τ.Θ. 21657, 1511 Λευκωσία
Τηλ:              +357 22 665102
Φαξ:              +357 22 669459
Email:            info@lbda.com.cy
Ιστοσελίδα:    www.lbda.com.cy

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών
ιδρύθηκε το 1983 και είναι μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και
Βιομηχάνων (ΟΕΒ) καθώς και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών
Ακίνητης Ιδιοκτησίας (FIABCI).
Έχοντας σαν κύριο μέλημα το σεβασμό στο περιβάλλον και την προστασία
του αγοραστικού κοινού, στόχος είναι η δημιουργία ενός κεντρικού φορέα
στον Κυπριακό χώρο όπου οι επιχειρήσεις ανάπτυξης γης και οικοδομών
να μπορούν να απευθύνονται για συλλογική δράση για καλύτερη και
αποτελεσματικότερη προάσπιση των επαγγελματικών τους συμφερόντων.

           
 

Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών
Επιχειρηματιών Κύπρου (ΣΚΕΚ)

 

κ. Μαρίνος Κυναιγείρου
Πρόεδρος

 

Διεύθυνση:    Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38 & Οδός Δεληγιώργη 3
                    Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία           
Τηλ:              +357 22 889759
Φαξ:              +357 22 667593
Email:            yianna@ccci.org.cy
Ιστοσελίδα:    www.skekcyprus.net

Ο Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου από της ιδρύσεως
του λειτουργεί υπό την αιγίδα του Κυπριακού Εμπορικού & Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ).
Είναι ο μοναδικός νόμιμος Επαγγελματικός Σύνδεσμος των
Κτηματομεσιτών στην Κύπρο ο οποίος σήμερα απαριθμεί 195 αδειούχα
μέλη. Όλα τα μέλη του είναι νόμιμοι αδειούχοι, εγγεγραμμένοι
κτηματομεσίτες και έχουν υποχρέωση με βάση τον Περί Κτηματομεσιτών
Νόμο 71(1) 2010 να ενημερώνουν τους προτιθέμενους αγοραστές σωστά
για τη νομική και φυσική κατάσταση του ακινήτου. Η προστασία των
αγοραστών είναι ύψιστης σημασίας για τους αδειούχους κτηματομεσίτες.
Οι βασικότεροι σκοποί του Συνδέσμου είναι:
- Η προστασία και η προώθηση των μη κερδοσκοπικών συμφερόντων των
κτηματομεσιτών.
- Η οργάνωση, συντονισμός και συνεργασία των κτηματομεσιτών για
υποστήριξη και προαγωγή των μη κερδοσκοπικών συμφερόντων τους.
- Η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας των Κτηματομεσιτών.
- Η ανάπτυξη συνεργασίας ή και συνδέσεως με άλλους οργανισμούς που
έχουν παρόμοιους συναφείς σκοπούς.

Μέλη του Συνδέσμου δύναται να εγγραφούν μόνο φυσικά πρόσωπα
αδειούχοι κτηματομεσίτες. Η άδεια του κτηματομεσίτη δίδεται από το
Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών.

           
 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΕΛΗ

       
           
 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

 

κ. Ανδρέας Πολεμίτης

Διεύθυνση:    Λεωφόρος Μακεδονίτισσας 46, Λευκωσία
                    Τ.Θ. 24005, 1700 Λευκωσία
Τηλ:              +357 22 841572
Φαξ:              +357 22 352059
Email:            polemitis.a@unic.ac.cy
Ιστοσελίδα:    www.unic.ac.cy

           
 

Πανεπιστήμιο Νεάπολις

 

κ. Πέτρος Σιβιτανίδης

Διεύθυνση:    Δανάης 2, 8062 Πάφος
Τηλ:             +357 26 843300
Φαξ:             +357 26 931944
Email:            p.sivitanides@nup.ac.cy
Ιστοσελίδα:    www.nup.ac.cy

           
 

ΜΕΛΗ

       
 

ΠΟΛΗ

 

ΑΤΟΜΟ 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

           
 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

       
     

κα. Έλλη Ανδρέου

 

Εταιρεία: A.E. Professional Real Estate Agency Ltd

Διεύθυνση:    Λεωφόρος Ακροπόλεως 8Α, 2006 Λευκωσία
Τηλ:             +357 22 871740, +357 22 314663
Φαξ:             +357 22 313974
Email:           profestate@cytanet.com.cy
                    andreou.e@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα:    www.profestate.com

Κτηματικοί Σύμβουλοι
Αξιολόγηση ακινήτων
Μελέτες ανάπτυξης και καθορισμός τιμών πωλήσεως και ενοικιάσεως σε
ακίνητα υπό μελέτη
Προώθηση πωλήσεων και ενοικιάσεων
Στόχοι της εταιρείας είναι η άμεση εξυπηρέτηση όσο αφορά την πώληση
ακινήτων, καθώς επίσης και η άμεση εξυπηρέτηση των αγοραστών με την
ορθή καθοδήγηση και με την πλήρη νομική τους προστασία. Με την
ειδικότητα ως Κτηματικοί Σύμβουλοι, η εταιρεία φροντίζει έτσι ώστε,
σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη του κάθε πελάτη, τη
μεγιστοποίηση της αξίας της επένδυσης, και σύμφωνα πάντα με την
αγορά που προωθείται, την πλήρη ικανοποίηση των επενδυτικών
αναγκών τους.

         
     

κ. Γιάννης Αντωνίου

 

Εταιρεία: T.M.A Real Estate Ltd

Διεύθυνση:    Λεωφόρος Αρχ. Κυπριανού 32, Στρόβολος
                    Τ.Θ. 23266, 1680 Λευκωσία
Τηλ:              +357 99 540909
Φαξ:              +357 22 489007
Email:            yiannis@tma-realestate.com
     yiannis.c.antoniou@gmail.com
Ιστοσελίδα:    www.tma-realestate.com

Η T.M.A Real Estate Ltd είναι η πρωτοπόρα αδειούχα και εγκεκριμένη
κτηματομεσιτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην επαρχία Λευκωσίας,
με σκοπό την προώθηση, πώληση ή και μίσθωση ακινήτων. Η τεράστια
εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της και η πελατοκεντρική προσέγγιση,
της δίνει αντάξια την 1η θέση στην αγορά των ακινήτων. Με μοναδικό
γνώμονα την τέλεια και επαγγελματική εξυπηρέτηση, προχώρησε στην
τμηματοποίηση και εξειδίκευση του προσωπικού, στους διάφορους τομείς
της κτηματαγοράς καθώς επίσης έχει πλήρως εναρμονίσει τις διαδικασίες
της με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 15733 που αφορά τους Κτηματομεσίτες
που ενεργοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και που σκοπό έχει
την άρτια και επαγγελματική εξυπηρέτηση του αγοραστικού κοινού.

        

κ. Άγγελος Γεωργίου

 

Εταιρεία: A.C. Georgiou Estates

Διεύθυνση:    Κρήτης 2Α, 1060 Λευκωσία
Τηλ:             +357 22 752092
Φαξ:             +357 22 751363
Email:           info@acgeorgiou.com
Ιστοσελίδα:    www.acgeorgiou.com

           
     

κ. Αντώνης Ιωάννου

 

Εταιρεία: Τράπεζα Κύπρου Δ.Ε. ΛΤΔ

Διεύθυνση:    Τ.Θ. 21472, 1599 Λευκωσία
Τηλ:              +357 22 126230
Φαξ:              +357 22 378677
Email:            antonis.ioannou@cy.bankofcyprus.com
Ιστοσελίδα:    www.bankofcyprus.com

Ο κ. Ιωάννου εργάζεται στον τραπεζικό τομέα για 23 χρόνια και τα
τελευταία 15 χρόνια κατέχει τη θέση του Διευθυντή της Υπηρεσίας
Εκτιμήσεων & Διαχείρισης Ακινήτων της Τράπεζας Κύπρου. Οι κύριοι
τομείς που ασχολείται η Υπηρεσία είναι: (i) Εκτιμήσεις για σκοπούς
χρηματοδοτήσεων, ενοικίων κλπ. (ii) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
του συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου (Ασφάλιση ακινήτων,
πληρωμή φορολογιών κλπ) (iii) Εκποίηση ακίνητης περιουσίας
(iv) Ενοικιάσεις υποστατικών-καταστημάτων, γραφειακών χώρων,
αποθηκών κλπ.
Ο κ. Ιωάννου είναι μέλος του ΕΤΕΚ στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής.

   


     

κ. Ζένος Λεμής

 

Εταιρεία: Kotsonis Group of Companies

Διεύθυνση:    Λεωφόρος Μακαρίου 26, Γραφείο 101
                    1065 Λευκωσία
Τηλ:              +357 22 756632
Φαξ:             +357 22 753802
Email:           lemiscy@spidernet.com.cy
Website:     www.kotsonis-properties.com.cy  

           
          κ. Ευριπίδης Λεμονάρης

Εταιρεία: E. Lemonaris Properties Ltd

Διεύθυνση:    Νάξου 4, Emilia Court, Διαμ. 302
                    1070 Λευκωσία
Τηλ:              +357 22 375046
Φαξ               +357 22 375141
Email:            lemonaris.prop@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα:    www.elemonaris.com.cy

       κ. Αντώνης Λοΐζου Εταιρεία: Αντώνης Λοΐζου & Συνεργάτες Λτδ

Διεύθυνση:    Κέννεντυ 68Α, 1076 Λευκωσία
Τηλ:             +357 22 477600
Φαξ:             +357 22 428681
Email:           nicosia@aloizou.com.cy
Ιστοσελίδα:   www.aloizou.com.cy

Εκτιμήσεις και πωλήσεις ακινήτων
Διαχείριση έργων ανάπτυξης
Κτηματικοί Σύμβουλοι
           
     

κ. Χαράλαμπος Πετρίδης

Εταιρεία: Landtourist Estates Ltd

Διεύθυνση:    Χαρ. Μούσκου 31
                    Τ.Θ. 28042, 2090 Στρόβολος
Τηλ:              +357 22 422225
Φαξ:              +357 22 495795
Email:            director@landtourist.com.cy
Ιστοσελίδα:    www.landtouristestates.com
 
Ο κ. Πετρίδης είναι εκ των Διευθυντών της κτηματικής εταιρείας
Landtourist Estates που ασχολείται με κτηματικά θέματα εδώ και 30 χρόνια.
Είναι εγκεκριμένος εκτιμητής ακινήτων από το ΕΤΕΚ, εγκεκριμένος
κτηματομεσίτης από το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, μέλος του
Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) και μέλος του Συνδέσμου
Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου (ΣΚΕΚ). Επίσης κατέχει τη θέση
του Προέδρου του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου
από το 2009.
Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του RICS και της FIABCI στην Κύπρο.
Επίσης από τον Ιούνιο του 2010 μέχρι και τον Ιούνιο του 2011 έχει
διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού
Urban Land Institute στην Κύπρο.

         
     

κ. Μιχάλης Πίττας

 

Εταιρεία: M. Pittas Real Estates Agency Ltd

Διεύθυνση:    Διγενή Ακρίτα & Κλεομένους 1
                    Akritas Tower, 4ος Όροφος, Γραφείο 404
                    Τ.Θ. 26524, 1640 Λευκωσία
Τηλ:              +357 22 759380
Φαξ:             +357 22 756283
Email:           pittaest@spidernet.com.cy

           
     

κ. Κλεόβουλος Ν. Τοφαρίδης

κ. Πασχάλης Θεοφάνου
ς

 

Εταιρεία: Fortereal Estate Enterprises Ltd

Διεύθυνση:    Χυτρών 30, Tofarco House, 1075 Λευκωσία
                    Τ.Θ. 22146, 1518 Λευκωσία
Τηλ:             +357 22 300150
Φαξ:             +357 22 300100
Email:          p.theofanous@fortreal.com.cy
Ιστοσελίδα:   www.fortereal.com.cy

           
     

κ. Άθως Τοφαρίδης

 

Εταιρεία: AKT Consultants Ltd

Διεύθυνση:    Τ.Θ. 20459, 2152 Λευκωσία
Τηλ:              +357 22 519199
Φαξ:              +357 22 519189
Email:            athos@aktconsultant.com
Ιστοσελίδα:    www.aktconsultant.com

           
     

κ. Μιχάλης Χ'Παναγιώτου

 

Εταιρεία: Cybarco Ltd

Διεύθυνση:    Τ.Θ. 21653, 1511 Λευκωσία
Τηλ:              +357 22 741300
Φαξ:              +357 22 741400
Email:            info@cybarco.com
Ιστοσελίδα:    www.cybarco.com

     

 

 
     

κ. Νικόλας Χρίστου

 

Εταιρεία:     Ruby Estates Ltd.
Διεύθυνση:    28 Λεωφόρος Στασσίνου
                    Γραφείο Α1, 1ος όροφος
                    Τ.Θ. 29114, 1621 Λευκωσία
Τηλ:              +357 99 488492
                     +357 22 755682
Φαξ:              +357 22 763375
Email:            nchristou@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα:    www.foxrealty.com.cy

      κ. Ανδρέας Μιχαήλ    
Εταιρεία: T&A Cyview Developers & Construction

Διεύθυνση:     Τ.Θ. 12657, 2251, Λατσιά, Λευκωσία
Τηλ:              +357 22 486955
Φαξ:              +357 22 488733
Email:            info@cyview-developers.com
     mariam@cyview-developers.com
Ιστοσελίδα:    www.cyview-developers.com 
 

ΛΕΜΕΣΟΣ

     
   

   κα.Τασούλα Αθανασιάδου

Εταιρεία: Revia Estates Ltd

Διεύθυνση:    Βασιλέως Κωνσταντίνου 54
                    Τ.Θ. 51433, 3505 Λεμεσός
Τηλ:              +357 70008280
Φαξ:              +357 70008252
Email:            info@reviaestates.com
Ιστοσελίδα:    www.reviaestates.com

           
     

κ. Αλέκος Βιλάνος

 

Εταιρεία: Vilanos Real Estate Agents Ltd

Διεύθυνση:    Λεωφόρος Αγίας Φυλάξεως 275, 3116 Αγία Φύλα
                    Τ.Θ. 56583, 3308 Λεμεσός
Τηλ:             +357 25 771188
                    +357 99 221188
Φαξ:             +357 25 773366
Email:           info@vilanosproperties.com
Ιστοσελίδα:   www.vilanosproperties.com
           
Η Vilanos δραστηριοποιείται από το 1969 με την πώληση και ενοικίαση
ακινήτων στην ωραία κοσμοπολίτικη και παραθαλάσσια πόλη της
Λεμεσού. Η μεγάλη συλλογή ακινήτων που διαθέτει προς πώληση σε
luxury villas, οικίες, διαμερίσματα, κτήρια, γραφεία, καταστήματα,
οικόπεδα σε συνδυασμό με την 45χρονη εμπειρία της και την άμεση
εξυπηρέτηση του ενδιαφερόμενου αγοραστή ή επενδυτή και με τη
σωστή καθοδήγηση θα βρει το ιδανικό ακίνητο με βάση τις ανάγκες των
πελατών της.
Η Vilanos επίσης προσφέρει όλες τις υπηρεσίες με συνεργάτες της από
δικηγόρους, λογιστές, αρχιτέκτονες και κατασκευαστές.

           
     

κ. Πανίκος Γιατρός

Εταιρεία: Yiatros Group of Companies

Διεύθυνση:    Χρ. Κρανου 28
                    Τ.Θ. 54545, 3725 Λεμεσός
Τηλ:              +357 25 879700
Φαξ:              +357 25 879707
Email:            info@pyiatros.com
Ιστοσελίδα:    www.pyiatros.com

           
     

κ. Σπύρος Δρουσιώτης

Εταιρεία: S. Droussiotis Real Estates Ltd

Διεύθυνση:    Λουκή Ακρίτα 18Β, Λεμεσός
                    Τ.Θ. 53161, 3301 Λεμεσός
Τηλ:              +357 25 747080
Φαξ:              +357 25 747710
Email:            spyros@droussiotis.com
Ιστοσελίδα:    www.droussiotis.com

         
     

κ. Μιχάλης Ζαβός

Εταιρεία: D. Zavos Group

Διεύθυνση:    Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 1, 3035 Λεμεσός
                    Τ.Θ. 53311, 3302 Λεμεσός
Τηλ:              +357 25 818555
Φαξ:              +357 25 818550
Email:            mzavos@zavos.com
Ιστοσελίδα:    www.zavos.com

       
   

κ. Παναγιώτης Γεωργάκης

Εταιρεία: P.L.PROPERTY GALLERY HOLDINGS LTD

Διευθυνσή: Monastiraki center, 3-4 Georgiou A
P.O.Box 52309, 4063
4046 Limassol
Tel:           +357 25 322112
Fax:          +357 25 322132
Email:      mail@cypruspropertygallery.com
Website:     www.cypruspropertygallery.com

 

     

κ. Γιώργος Θ. Καραολής

Εταιρεία: Kanika Developments & Construction Ltd

Διεύθυνση:    Τ.Θ. 53029, 3300 Λεμεσός
Τηλ:              +357 25 814266
Φαξ:              +357 25 582124
Email:            g.karaolis@kanika-group.com
Ιστοσελίδα:    www.kanika-group.com

         
     

κ. Γιώργος Κοκκονης

Εταιρεία: Kokkonis Homes

Διεύθυνση:    Τ.Θ. 51928, 3509 Λεμεσός
Τηλ:              +357 25 388952
Φαξ:              +357 25 338235
Email:            kokkonis@kokkonishomes.com
Ιστοσελίδα:    www.kokkonishomes.com

       
      κ. Χριστόφορος Μιχαήλ  
Εταιρεία: Chris Michael Estate Agents Ltd.

Διευθυνσή: 108 Amathountos Avenue, Elmayia Court, 4532 Limassol
Tηλ:          +357 25 313135
Φαξ:          +357 25 314557
Email:        info@chris-michael.com.cy
Ιστοσελίδα: www.chris-michael.com.cy 

         
     

κ. Βάσος Κολώνας

Εταιρεία: CDA Cyprus Developers Alliance Ltd

Διεύθυνση:    Γλάδστωνος 30Β, 3041 Λεμεσός
                    Τ.Θ. 52429, 4064 Λεμεσός
Τηλ:              +357 25 355333
Φαξ:              +357 25 366333
Email:            pm@cyprus-alliance.com
Ιστοσελίδα:    www.cyprus-alliance.com

         
   

    κ. Δημήτρης Κωνσταντίνου

Εταιρεία: Esperia Estates Ltd

Διεύθυνση:    Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 246
                    Τ.Θ. 54100, 3720 Λεμεσός
Τηλ:              +357 25 366144
Φαξ:              +357 25 369209
Email:            info@esperiaestates.com
Ιστοσελίδα:    www.esperiaestates.com

       
 
     

κ. Ντίνος Μιχαηλίδης

Εταιρεία: Dinos Michaelides Group of Companies

Διεύθυνση:    Τ.Θ. 51557, 3506 Λεμεσός
Τηλ:              +357 70006688
Φαξ:             +357 25 322044
Email:           dinos.michaelides@cytanet.com.cy

   

     κ.  Κωνσταντίνος Πιερίδης

Εταιρεία: PropertyServe Chartered Surveyors

Διεύθυνση:    Pierides House
    Ιουλίου Βερν 5, 3071 Λεμεσός
Τηλ:             +357 25 100800
Φαξ:             +357 25 100740
Email:           pierides@propertryserve.com.cy
Ιστοσελίδα:   www.propertyserve.com.cy

           
 

ΛΑΡΝΑΚΑ

     
   
       
     

κ. Μαρίνος Κινεγίρου

Εταιρεία:  Marinos Kineyirou Estate Agencies Ltd

Διευθυνσή:  1 Ayiou Lazarou Street, 6020 Larnaca
T:            +357 24 815141
Fax:           +357 24 658121
Email:       marinos@spidernet.com.cy
Ιστοσελίδα:     www.marinosestates.com

           
     

κα. Μελάνθη Νικολάου

 

Εταιρεία: Mayfair London Properties

Διεύθυνση:    Γωνία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 1
                    & Γρηγόρη Αυξεντίου, Akamia Center, Κατ. 7
                    6017 Λάρνακα
Τηλ:              +357 24 818730
Φαξ:             +357 24 818740
Email:            melanthi.n@mayfair-cyprus.com
Ιστοσελίδα:    www.mayfair-cyprus.com

Η εταιρεία Mayfair London Properties εξειδικεύεται στον τομέα των
οικιστικών και εμπορικών κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, διαχείριση
ακινήτων περιουσιών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Διαμέσου των
χρόνων έχει επενδύσει στη δημιουργία και διατήρηση συνεργασιών με
εταιρείες ανάπτυξης γης, επενδυτές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
συνδέσμους επαγγελματικών σωμάτων και ιδιώτες. Η ειλικρίνεια που τη
διακρίνει, η αντικειμενική πληροφόρηση και συμβουλές, τη θέτουν
ανάμεσα στους κτηματομεσίτες που επιλέγουν οι πωλητές και αγοραστές.
Η ομάδα της εταιρείας αποτελείται από επαγγελματίες του χώρου που
έχουν σαν πρώτιστο μελέτημα τους τη συνεχή ενημέρωση και
εκπαίδευση που τους επιτρέπει να είναι πρωτοπόροι στα τοπικά
κτηματομεσιτικά θέματα και συνάμα να κατανοούν τις προοπτικές ανά
το παγκόσμιο.
Στη Mayfair London Properties μιλούν Ελληνικά, Αγγλικά, Ρωσικά και
φυσικά τη γλώσσα των κτηματομεσιτικών.

     

 

 

 

     

κ. Αδάμος Παλλουρτής

 

Εταιρεία:     Ademnia Ltd - Pallourtis

Διευθυνσή:   Neapolis Street, Forest Beach Estate Shop 5,
                Oroklini (Dhekelia Rd) 7041 Larnaca

Tηλ:            +357 24 822870
Φαξ:           +357 24 647970
Email:         adamos@palourtis.com
Ιστοσελίδα: www.palourtis.com


     

 

 

 

     

κ. Δαυίδ Σπύρου

 

Εταιρεία: David Spyrou Group of Companies

Διεύθυνση:    Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 4, 6016 Λάρνακα
Τηλ:             +357 24 625000
Φαξ:             +357 24 625001
Email:            davidspyrougroup@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα:    www.davidestates.com

Πωλήσεις και ενοικιάσεις ακινήτων
Διαχείριση περιουσιών
Σύμβουλοι ακινήτων
Εκτιμήσεις ακινήτων

     

 

 

 

 

ΠΑΦΟΣ

       
     

κ. Παναγιώτης Σάββα

 

Εταιρεία: Kleanthis Savva Developers

Διεύθυνση:    Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου 133, 8221 Πάφος
Τηλ:             +357 26 815444
Φαξ:             +357 26 271338
Email:            headoffice@ksavva.com
Ιστοσελίδα:    www.ksavva.com

           
   

 

κ. Θεόδωρος Αριστοδήμου

κ. Τάσος Σταύρου

Εταιρεία: Aristo Developers Ltd

Διεύθυνση:    1ης Απριλίου 8, Aristo Centre
                    Τ.Θ. 60269, 8101 Πάφος
Τηλ:              +357 26 841841
Φαξ:              +357 26 938290
Email:            T.Stavrou@aristodevelopers.com 
     lisa.michael@aristodevelopers.com
Ιστοσελίδα:    www.aristodevelopers.com

         

 

     

κ. Δημήτρης Ασσιώτης

Εταιρεία: Pafilia Property Developers Ltd

Διεύθυνση:    Νικόδημου Μυλωνά 33
                    Τ.Θ. 60159, 8101 Πάφος
Τηλ:              +357 26 848800
Φαξ:              +357 26 934910
Email:            d.ashiotis@pafilia.com
Ιστοσελίδα:    www.pafilia.com

   


     

κ. Ανδρέας Ιωάννου

Εταιρεία: Alpha Panareti Public Ltd

Διεύθυνση:    Αρτέμιδος 2, 8041 Πάφος
Τηλ:             +357 26 849849
Φαξ:             +357 26 849840
Email:            info@apcyprus.com
Ιστοσελίδα:    www.alphapanareti.com

     
 

 

     

κ. Κρίνος Λεβέντης

Εταιρεία: Sunseakers Real Estates

Διεύθυνση:    Κατάστημα 47, Coral Star - Block 2
                    Λεωφόρος Κόλπου Κοραλλίων, Πέγεια 8575
Τηλ:              +357 26 343643
Φαξ:              +357 26 343644
Email:            crinos@sunseakerscyprus.com
Ιστοσελίδα:    www.sunseakerscyprus.com

 
     

κ. Νικόλας Λεμονάρης

Εταιρεία: N. Lemonaris Co Ltd

Διεύθυνση:    Πειραιώς & Μετσόβου
    Gabriella Court, Γραφείο 101
    8035 Πάφος
Τηλ:             +357 26 936900
Φαξ:             +357 26 947136
Email:           info@lemonarisestates.com

           
     

κ. Παντελής Λεπτός

 

Εταιρεία: Όμιλος Λεπτός

Διεύθυνση:    Αποστόλου Παύλου 111, 8129 Πάφος
Τηλ:             +357 26 880407
Φαξ:             +357 26 935507
Email:            pml@leptosestates.com
Ιστοσελίδα:    www.leptosestates.com

Ο Όμιλος Λεπτός είναι ο ηγετικός όμιλος στην ανάπτυξη γης στην Κύπρο.
Τα θεμέλια του Ομίλου Λεπτός μπήκαν τη δεκαετία του 1960 στην
Κερύνεια. Μετά την τουρκική εισβολή το 1974, ο Όμιλος
δραστηριοποιήθηκε στη Μέση Ανατολή με μεγάλα έργα οικιστικής
ανάπτυξης.
Το επόμενο βήμα ήταν ο όμιλος Λεπτός να βάλει την Πάφο στο κέντρο
της ανάπτυξης γης. Πέρα από το πέντε αστέρων ξενοδοχειακό
συγκρότημα Coral Beach Hotel & Resort και το Thalassa Boutique Hotel
& Spa, καθώς και άλλων ξενοδοχείων, ο Όμιλος Λεπτός επικεντρώθηκε
στην κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών, οικιστικών μονάδων, καθώς
επίσης και εμπορικών συγκροτημάτων.
Παράδειγμα πρωτοποριακής κατασκευαστικής αντίληψης, είναι το
πολυβραβευμένο έργο "Καμάρες" στην Πάφο. Στρατηγική επιλογή
ανάπτυξης αποτελούν τα Μεγάλα Έργα. Το πρώτο και πιο φιλόδοξο
ονομάζεται "Neapolis", καταλαμβάνει έκταση 111 εκταρίων και
δημιουργεί μια νέα πολιτεία μέσα στην πόλη της Πάφου.
Η κυριότερη όμως δύναμη του ομίλου Λεπτός είναι ο συνεχής
επαναπροσδιορισμός του όρου "ανάπτυξη γης" με σεβασμό στο
περιβάλλον.

     

 

 

 

     

κ. Γεώργιος Μάης

 

Εταιρεία: Maispa Constructions & Land Development Ltd

Διεύθυνση:    Ελευθέριου Βενιζέλου 110 & Σαντορίνης
                    Τ.Θ. 62292, 8062 Πάφος
Τηλ:              +357 26 822221
Φαξ:              +357 26 941848
Email:            maispa@cy.net
Ιστοσελίδα:    www.maispa.com
                     www.maispa.ru

      

    κ. Ανδρέας Χατζηβασίλης

Εταιρεία: Α/φοι Χατζηβασίλη ΛΤΔ

Διεύθυνση:    Σωτηράκη Μαρκίδη 35, 8036 Πάφος
Τηλ:             +357 26 819719
Φαξ:             +357 26 941393
Email:           hadjivasili@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα:   www.hadjivasiliproperties.com.cy 

 Οικοσελίδα  |  Διοικητικό Συμβούλιο  |  Μέλη  |  Τοπικά Νέα  |  Διεθνή Νέα  |  Σύνδεσμοι  |  Επικοινωνία
Copyright 2012 by FIABCI Cyprus   |  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων  |  Όροι Χρήσης